23.11.15

HIDDEN ART IN VENICE DURING THE VENICE BIENNALE 2015

Marko and Livia preparing to install the art works / Marko och Livia förbereder installation av konstverk


Jonas Theselius


                                        Tzunami@Venice Biennale 

 
Marko Cesarec

Isabel Theselius

 Tamara de Laval &Inder Salim "Nettles &War "