20.9.15

Dold Konst har fått stöd av Region Östergötland och av Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden