12.9.15

DROWNING WORDS
DROWNING WORDS. Ett försök att befria orden från texten. Jens Soneryd.
 13 september i Slottsparken vid Stora Dammen

Finnissage Dold Konst